Orientering om vidare prosess

Orientering om vidare prosess

Den sentrale del av prosjektet er eit utgreiingsarbeidet som tek føre seg behov og arbeidsform for ein ny kulturparaply. Det er lagt opp til at organisasjonane får kome med innspel til dette undervegs. I tillegg er det planlagt eit midtvegsseminar for kulturorganisasjonane 30. mai, og eit stiftingsmøte for ein evt. kulturparaply er planlagt 5. september.