God oppslutning om årsmøte og årskonferanse

Årskonferanse og årsmøte for Kulturalliansen ble gjennomført på Sentralen i Oslo i dag.
I debattpanelet satt Rita Hirsum Lystad (Norges Musikkorps Forbund og  lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Frogn), Kristin Ørmen Johnsen (H) (leder i Stortingets Familie- og kulturkomite), Hege Knarvik Sande (NOKU) og Freddy Øvstegård (SV) (Medlem i Stortingets Familie- og kulturkomité).

«Rektorene må slutte å se på skolene som en personlig eiendom! Den skal åpnes opp. Lokalpolitikerne må ta dette med sine rektorer», sa Kristin Ørmen Johnsen.
«SV ønsker å lager en forskrift som skal slå fast at det frivillige kulturlivet skal ha tilgang til skoler. Vi må rydde opp i tippemidlene som går til kulturformål for å sikre midler til de brede ordningene», spilte Freddy Øvstegård inn.

Panel på årskonferansen.jpg

Paneldeltagere og avgått styreleder, Marit Jacobsen (t.v.)

Årskonferansen hadde godt oppmøte og god debatt.

Nytt styre i Kulturalliansen

Valget gikk som planlagt. Marit Jacobsen gikk av som styreleder i Kulturalliansen, og nytt styre ble bestående av Åsmund Mæhle fra Norges Korforbund som leder, Karl Ole Midtbø, Norges Musikkorps Forbund, Kjærsti Gangsø, Norges Husflidslag, Tone Østerdal, Norsk jazzforum og Kai Roger Vatne fra Noregs ungdomslag som medlemmer. Som 1. og 2. vara ble Kjetil Aamann, Norsk sangerforum og Liv Annette Nygjerdet, FolkOrg.

Styret 2019.jpg

Nytt styre i Kulturalliansen frå 24.4.2019. Liv Annette Nygjerdet mangler på bildet.

Referat fra årsmøtet 2019

Klikk her for å åpne referatet.