Kartlegging av kulturlokaler

Tilgang til egnede lokaler er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre et levende kulturliv over hele landet. Kulturalliansen har derfor tatt initiativ til et prosjekt som nå gjør det mulig å gjennomføre kartlegginger av lokalene som det frivillige kulturlivet benytter seg av. Metoden og databasen er nå klar til bruk og finnes tilgjengelig på lenken under.