Kartlegging av landets kulturlokaler

Et av prosjektene Kulturalliansen har jobbet med i 2017 og 2018, er utvikling av en metode og infrastruktur for kartlegging av landets kulturlokaler. Dette ble gjort i samarbeid med Norsk Musikkråd, og til arbeidet med gjennomføring av kartleggingen er også Musikkutstyrsordningen nå med på laget. Det er dermed engasjert en prosjektleder, Kaja Langø Aasmoe, som har ansvar for dette.

Kaja har sin bakgrunn fra blant annet Øyafestivalen, og har en bred erfaring med organisering av konserter og andre kulturarrangementer. Hun har en bachelorgrad innenfor medievitenskap og visuell kultur fra NTNU.

Kaja har foreløpig innledet kontakt med pilotfylkene Akershus, Trøndelag og Møre og Romsdal, og holder på med de siste justeringer av databasen og informasjonsmateriellet før hun er i gang for fullt. Det ferdige kartleggingsverktøyet relanseres 25. mars, og vil være tilgjengelig på www.kulturalliansen.no/lokaler.

Dere, som medlemmer av Kulturalliansen, vil i tillegg få tilsendt en oppfordrende tekst per e-post som vi ber om at formidles til de lokale organisasjonene i pilotfylkene. Selv om det er kommunene som skal kartlegge, så ønsker vi med denne tilnærmingen å legge grunnlaget for et bedre samarbeid mellom kommunene og det frivillige kulturlivet. Dette vil resultere i en bredere kartlegging.

Har du spørsmål om prosjektet? Ikke nøl med å kontakte Kaja på kaja@kulturalliansen.no.

Kaja.jpg