Innspillsmøte 19. september

Kulturalliansen har gitt innspill til Kulturdepartements planlagte kulturmelding. Utgangspunktet var vårt innspillsmøtet som ble gjennomført på Sentralen i Oslo den 19. september 2017.

Hensikten med møtet var å komme frem til hva som blir de viktigste tiltakene i en ny kulturmelding, slik kulturorganisasjonene ser det.

Her kan du lese konklusjonene fra innspillsmøtet og Kulturalliansens ønsker til en ny kulturmelding.