Innspillsmøte 19. september

Kulturalliansen skal gi innspill til Kulturdepartements planlagte kulturmelding. Derfor inviterer vi organisasjonene til et møte for å gi innspill til hva en ny kulturmelding bør inneholde. Meldingen skal etter planen legges fram for Stortinget i 2019.

Tidspunkt: 19. september kl 14:00-16:00
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Under er en liste over temaer vi mener det kan være aktuelt å spille inn og som det vil bli en diskusjon om på møtet. Men vi er også åpne for at det spilles inn andre temaer:

  • Kulturarenaer til å øve og fremføre 
  • Samvirke og samarbeid mellom amatører og profesjonelle
  • Inntektsgrunnlag, ressurser og arbeidsbetingelser
  • Kompetanse og opplæring i kulturfeltet

Det blir en innledning fra Kulturdepartementet om meldingsarbeidet (regjeringen.no/kulturmelding). 

Hensikten med møtet er å komme frem til hva som blir de viktigste tiltakene i en ny kulturmelding, slik kulturorganisasjonene ser det.

Klikk her for påmelding