Ressursar frå midtvegsseminaret

30. mai vart det gjennomført midtvegsseminar for arbeidet med Kulturalliansen. Omlag 60 representantar frå ulike kulturorganisasjonar deltok på seminaret, og gav nyttige innspel til vegen vidare mot ei eventuell stifting av organisasjonen.

Her finn du presentasjonane frå seminaret (i pdf-format):