Ressursar frå det innleiande seminaret

IMG_7869.JPG

Nær 60 personar var samla det innleiande seminaret for Kulturalliansen, 24. november. Seminaret markerte starten på eit utgreiingsarbeid og ein involverande prosess, som forhåpentlegvis endar med etableringa av ein kulturparaply våren 2016.

På denne sida finn du dei innlegga som vart halde på seminaret: