Rom for kultur - årskonferanse 2017

Årskonferanse for det frivillige kulturlivet

Måndag 6. mars 2017 kl. 10-14.
Teatersalen til BUL Oslo, Rosenkrantzgate 8, Oslo.

Program:

09.30 Kaffi og registrering

10.00 Velkomen
Programleiar: Vera Michaelsen
Kunstnarisk innslag: Ole Edvard Antonsen

10.20 Lansering av Kulturstatus 2017
Presentasjon av ny tilstandsrapport for det frivillige kulturlivet 2016.
Bjarne Dæhli, Norsk musikkråd

10.40 Kva er dei lokale behova?
Ulike perspektiv på utfordringane og behova for øvings- og framføringslokale:
Åse Vigdis Festervoll, Norsk kulturforum
Rhiannon Edwards, Musikkutstyrsordninga
Mette Vårdal, Noregs Ungdomslag
Karl Ole Midtbø, Norges musikkorps forbund

11.15 Arbeid med anleggspolitikk i idretten
Torstein Busland er anleggsrådgjevar i Norges Idrettsforbund, og vil orientere om korleis idrettsforbundet arbeider strategisk med anleggspolitikk.

11.30 Rom for kultur gjennom kommunal frivilligheitsmelding
Rina Mariann Hansen er Oslo kommunes byråd for kultur, idrett og frivillighet. Ho vil innleie om Oslo kommune sitt arbeid med å stille fleire av kommunens lokaler tilgjengelig for frivillig aktivitet.

11.45 Lunsj

12.15 Kulturpolitisk debatt: Er det behov for ein felles arenapolitikk for kulturlivet?
Svein Harberg, Høgre
Geir Jørgen Bekkevold, Kristeleg Folkeparti
Sveinung Rotevatn, Venstre
Hege Haukeland Liadal, Arbeiderpartiet
Marit Arnstad, Senterpartiet
Kari Elisabeth Kaski, Sosialistisk Venstreparti
I tillegg Mariann Skotte, ordførar for Senterpartiet i Lesja kommune

Det blir opna for pørsmål til debatten frå salen.

13.05 Rom for kultur - lokale suksesshistorier

Skulane som lokale kulturhus
Om arbeid med kravspesifikasjon og tilrettelegging for eigna lokale ved skuleutbygging i Oslo.

Iver Waage, Oslo musikkråd.

Lesja kulturhus
Då Lesja kommune skulle byggje nytt kulturhus, involverte dei lokalt kulturliv og akustikkekspertar frå start.
Ordførar Mariann Skotte og kordirigent Paul Gunnar Lien.

Kultur som brobygger
Eksempel frå Furuset bibliotek og aktivitetshus.
Programansvarleg Helene Heger Voldner.

13.50 Oppsummering og vegen vidare
Kulturinnslag: Limited

14.00 Slutt

Om Årskonferansen:

Kulturalliansen etablerer gjennom Årskonferansen eit møtepunkt for framlegging av årlege tilstandsrapportar for det frivillige kulturlivet. Årets konferanse set kulturlokaler på dagsorden.

Målgruppe:

Konferansen rettar seg mot kulturpolitikarar, tilsette i kommunar, fylker, kulturorganisasjonar og lokale musikk- og kulturråd.

Påmelding:

Frist for påmelding er tysdag 28. februar. Påmelding gjennom eige skjema: bit.ly/romforkultur.