Årsmøte og årskonferanse

Kulturalliansens årskonferanse og årsmøte

Årsmøte og årskonferanse blir holdt onsdag 24. april i Gymsalen på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. Møtet starter med Kulturalliansens årskonferanse kl 09.30 og går over i årsmøte kl 13.00, med lunsj mellom, kl 12.30.

Program for årskonferansen

10:00  Kulturelt innslag v. Aleksander Breiby Herseth og Torfinn Hofstad

10:10  Velkommen v. Marit Jacobsen, styreleder i Kulturalliansen

10:30 Tilstandsrapport for det frivillige kulturliv per 2019 v. Even Tømte

11:00  Oversikt over utviklingen av fordelingen av spillemidlene mellom idrett og kultur v. Åsmund Mæhle, styremedlem i Kulturalliansen

11:30  To stortingsmeldinger skal opp til behandling i vår: Kulturmeldinga 14. mai og Frivillighetsmeldinga 16. mai

Hvilke konsekvenser skal vi forvente for kulturorganisasjonene og for lokal kultur? Hvordan setter vi kulturfrivilligheten på dagsorden i valgkampen?

Innledning til debatt v. Mette Vårdal, styremedlem i Kulturalliansen og lokalpolitiker, og Hege Knarvik Sande, generalsekretær i Norsk Kulturforum

Saksliste for årsmøtet

1. Åpning og konstituering

2. Årsmelding 2018

3. Regnskap 2018

4. Arbeidsplan 2019-2020

5. Kontingent

6. Budsjett

7. Valg

Vågå spel og dansarlag i samarbeid med Kultivator, Aasmund Nordstoga og Tone Jorunn Tveito. Foto: Knut Utler.

Vågå spel og dansarlag i samarbeid med Kultivator, Aasmund Nordstoga og Tone Jorunn Tveito. Foto: Knut Utler.