Årsmøte og årskonferanse

Kulturalliansens årskonferanse og årsmøte

Foreløpig program

Årsmøte og årskonferanse blir holdt onsdag 24. april i Gymsalen på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. Møtet starter med Kulturalliansens årskonferanse kl 09.30 og går over i årsmøte kl 13.00.

Saksliste for årsmøtet

1. Åpning og konstituering

2. Årsmelding 2018

3. Regnskap 2018

4. Arbeidsplan 2019-2020

5. Kontingent

6. Budsjett

7. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet ble i tidligere e-post bedt om å være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet. Fristen gikk dermed ut 13. mars.

 

Endelig program for årskonferansen og sakspapirer til årsmøtet vil sendes organisasjonene i løpet av uke 13.

Hver organisasjon kan møte med to representanter.

Tema for årskonferansen

  • Stortingsmeldingene om kultur og om frivillighet skal opp til behandling i Stortinget i vår; hvilke konsekvens skal vi forvente for de frivillig kulturorganisasjonene og for lokalt kulturliv? Vi har invitert politikere fra lokalt og nasjonalt nivå til en hurtigdebatt.

  • Hvordan setter vi kulturfrivilligheten på dagsorden i valgkampen?

  • Framlegg av oppdatert tilstandsrapport om det frivillige kulturliv

  • Oversikt over utviklingen av fordeling av spillemidler mellom idrett og kultur

  • Status for arbeidet med kartlegging av kulturlokaler i kommunene

    Vi ber om påmelding innen 8. april. Fyll ut skjemaet via denne linken:

    https://goo.gl/forms/UMZ4JKHIH0sfBv1l2

Vågå spel og dansarlag i samarbeid med Kultivator, Aasmund Nordstoga og Tone Jorunn Tveito. Foto: Knut Utler.

Vågå spel og dansarlag i samarbeid med Kultivator, Aasmund Nordstoga og Tone Jorunn Tveito. Foto: Knut Utler.