Viktige temaer på dagsorden på Arendalsuka

Torsdag 15. august er den store kulturdagen under årets Arendalsuka. Kulturalliansen er sammen med andre kulturorganisasjoner medarrangør for disse to debattene:

11.00 Debatt: Fra ord til handling! Kulturmelding i praktisk politikk
Sted: Bakgården

Noen av landets mest toneangivende kulturpolitikere er invitert til debatt i Bakgården, og vi setter søkelys på følgende spørsmål:

  • Hva må til for at kulturlivet skal få egnede lokaler

  • Hvordan blir den den nye støtteordningen for voksenopplæring i det frivillige kulturlivet som kulturministeren har varslet

  • Hvordan sikre demokratisk tilgang til kulturen

  • Hvordan skape levende musikk i hele landet

  • Hvordan få deltakelse i kulturlivet på like vilkår uten diskriminering og seksuell trakassering

 Her kan du lese mer.

 

19.30 Debatt: Dannelse og ytringsfrihet
Sted: Bakgården

Gjennom kulturmeldingen trer dannelse tydelig frem som kulturministerens overordnede politiske prosjekt. Er dannelse og ytringsfrihet to sider av samme sak? Er dannelse en forutsetning for den offentlige samtalen og god kritikk – eller er bruken av dannelsesbegrepet nok en form for instrumentalisering av kunsten og kulturen?

Her kan du lese mer.

Gamle Oksøy.jpg

 

22:30 Kulturkveld på Åpent skip
Sted: Gamle Oksøy

Bli bedre kjent med oss! Kulturorganisasjonene inviterer til etterfest på Åpent skip.

Her kan du lese mer.