Kulturalliansen vil styrke det frivillige kulturlivets rammevilkår og posisjon i samfunnet.

Aktuelt