Profilhandbok for Kulturalliansen

Her kan du sjå eksempel på bruk av logo, farge, typografi og anna materiell som er utvikla til Kulturalliansen. Profilen og identiteten er utvikla av gasta.no. Forenkla Profilhandbok ser du her.


Logo

Last ned vår logo i positiv

Logo i png format
Logo i eps format
Logo i jpg format

Last ned vår logo i positiv høgdeformat

Logo i png format
Logo i eps format
Logo i jpg format

Last ned vår logo i negativ

Logo i png format
Logo i eps format
 

Last ned vår logo i negativ høgdeformat

Logo i png format
Logo i eps format
 

Last ned vår logo i s/h

Logo i png format
Logo i eps format
Logo i jpg format

Last ned vår logo i s/h høgdeformat

Logo i png format
Logo i eps format
Logo i jpg format

NB! Enkelte format og cmyk kan sjå feil ut når du opna filene i nettlesaren, men nedlasta være rett.Typografi

I den grafiske profilen er det fontfamilien Ubik Grotesk og raleway som er brukt.


Fargar

Vi har utvikla ein fargepalett som skal brukast til alle produkta/grafisk material til Kulturalliansen. Få oversikt over fargekodane her.
Last ned fargeoversikt over følgjande fargeverdiar: Pantone, CMYK, RGB og Websafe.

Last ned fargeoversikt

Fargekart i eps
Fargekart i jpg


Powerpointmal

Last ned powerpointmal her


Grafisk element

A en kan brukast som eit grafisk element som kan brukast på facebook og powerpointmal. Ved anna bruk kontakt Kulturalliansen for å avtale bruken.

Last ned A som grafisk element positiv

A i png format
A i eps format
A i jpg format

Last ned A som grafisk element positiv

A i png format
A i eps format