Kontakt

Sekretariatsfunksjonen rullerer mellom organisasjonene representert i styret. Fra etablering og frem til første ordinære årsmøte var dette hos Teateralliansen ved Noregs Ungdomslag. Fra juni 2017 er det Norsk musikkråd som er vertskap.

Styret møtes omlag hver annen måned. Vi mottar gjerne innspill og forslag til arbeidet vårt.

Du kan ta kontakt med oss ved å sende e-post til kultur@kulturalliansen.no.

Styret som blei valt på årsmøtet 2019 er slik samansett:

  • Åsmund Mæhle, Norges Korforbund - Leiar

  • Kjærsti Gangsø, Norges Husflidslag - Nestleiar

  • Karl Ove Mitdbø, Norges Musikkorps forbund

  • Tone Østerdal, Norsk Jazzforum

  • Kai Roger Vatne, Noregs Ungdomslag

  • Kjetil Aamann, Norsk Sangerforum

  • Liv Annette Nygjerdet, FolkOrg