Kulturalliansen vil styrke kulturfrivilligheitas posisjon og rammevilkår i samfunnet.

Aktuelt