Kulturalliansen vil styrke det frivillige kulturlivs rammevilkår og posisjon i samfunnet.

Aktuelt